PL | EN
Handwoven Canvas by Loermans & Pokojowczyk
         Interdyscyplinarny projekt, którego idea łączy dziedziny takie jak: tkactwo, malarstwo oraz historia sztuki. Efektem symbiozy tych dyscyplin jest unikatowa, ręcznie tkana kanwa, która może posiadać naturalną barwę lub być zaprojektowana w kolorze. Płótna mogą stanowić osobne dzieła, jak również, poprzez swoje właściwości, uszlachetniać tworzone na nich obrazy. Filarem projektu jest analiza i rekonstrukcja ręcznie tkanych podobrazi malarskich używanych przez artystów w XVI i XVII wieku. Badania w tej dziedzinie wykazują, iż są to skrzętnie ukrywane pod warstwami farby dzieła sztuki tkackiej. Od 2016 roku udało nam się, w Atelier tkackim Heleny Loermans w Odemirze, w Portugalii, zrekonstruować podobrazia, na których tworzyli Mistrzowie El Greco i Diego Velázquez, www.16thcenturyhandwovencanvas.blogspot.com.


2013-2017 © Marta Pokojowczyk