Kanwy 3D i formy kontemplacyjne
Canvases 3D & Contemplative Forms
Canvases 3d

Wiem, że najbardziej istotna tajemnica działania kolorów pozostaje niewidzialna dla oczu i może być kontemplowana jedynie w sercu. Jej istota wymyka się wszelkim formułom – Johannes Itten.

Kanwy 3d to tkaniny dekoracyjne w całości skonstruowane na krośnie tkackim. Instalowane są na specjalnie zaprojektowanych wieszakach wykonanych laserowo ze stali nierdzewnej. Dzięki przestrzennym konstrukcjom, tkaniny w pełni uwydatniają swoją budowę, stając się obiektami ze sfery sztuki kinetycznej. Prototypem Kanwy 3D jest forma napęczniałego worka. Formy kontemplacyjne skonstruowane są na krośnie malarską techniką laserunku - nakładania na siebie pół transparentnych warstw. Studia nad teorią koloru to jeden z ważniejszych etapów projektowania tych tkanin.
I understand that the most significant mystery of how colors work remains invisible to the eye and can only be meditaded in the heart. Its essence dissolves all formulas – Johannes Itten

Canvases 3D are decorative fabrics entirely designed and created on a weaving loom. They appear as single decorative forms, as well as, they can create larger compositions. Thanks to spatial constructions fabrics fully enhance their structure, becoming objects from the sphere of kinetic art. Textiles are constructed on a loom by using a painting technique of glazing – an application of transparent or semi-transparent layers on each other. A study on the theory of colours is the most important stages in the design of these fabrics.