Opowieści tkaczy kanw
Stories of Canvas Weavers

"Opowieści tkaczy kanw" to wystawa, która odbyła się w marcu 2015 roku w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Prezentowany zestaw prac jest kolejnym etapem cyklu "Droga", podczas realizacji którego zwróciłam się w stronę performatywnego aspektu tworzenia obrazów. Obiekty z jutowych worków sąsiadują z ręcznie tkanymi kanwami z lnu i konopi. Niektóre tkaniny pozostają czyste, innym towarzyszą niewielkie ingerencje malarskie w postaci ziemi i pigmentu w proszku. Są także prace, w których kolor stanowi integralną część podobrazia, ponieważ kolorowe nitki zostały "wplecione" w kanwy podczas procesu tkania.

fot. z wystawy: Magdalena Pulik


Handwoven canvases were first exhibited in Agora Cultural Centre in Wrocław, Poland, entitled "Stories of Canvas Weavers". Presentation is a continuation of the cycle "the Way" which I started in 2012. Jute sacks, basis for mixed media paintings, are presented together with handwoven canvases from hemp and linen. Some textiles stay pure, some are interferenced by soil and pigment in powder. In others, colour is an integral part of the fabric because ‘colored’ threads were woven into the cloth while the weaving process.

Photos from the exhibition by Magdalena Pulik