2012 / 2013 Cykl Komunikacje (Konstelacje)
2012 / 2013 Cycle Communications (Constellations)
2012 / 2013 Cycle Communications (Constellations)

// 140 x 170 cm; 170 x 200 cm, technika mieszana na płótnie (kserokopie, pigment, szelak, werniks, ziemia,
gałęzie, pierze, klej kostny, juta, nici, fotografie)
// 140 x 170 cm; 170 x 200 cm, mixed technique on canvas (photocopies, soil, plumage, glue, material, jute,
shellac, varnish, oil, threads, pigment, photos)
// 140 x 170 cm; 170 x 200 cm, mixed technique on canvas (photocopies, soil, plumage, glue, material, jute,
shellac, varnish, oil, threads, pigment, photos)