Możliwość wyspy - projekt dyplomowy
The Possibility of an Island - diploma project

Kąpałem się długo, w słońcu i w świetle gwiazd, i nie odczuwałem niczego więcej poza niejasnym, ożywczym uczuciem. Szczęście nie było możliwym horyzontem. Świat zdradził. Moje ciało należało do mnie jedynie przez krótki czas; nigdy nie osiągnę wyznaczonego celu. Przyszłość była pusta; była górą. Moje sny roiły się od uczuciowych bytów. Byłem, nie było mnie już. Życie było prawdziwe.

                                                                                                                                                   M. Houellebecq, "Możliwość wyspy"

"Możliwość wyspy" składa się z dwóch cykli malarskich: "Droga" oraz "Komunikacje (Konstelacje)". Tytułowa droga nie wiąże się z konkretną podróżą, obrazuje raczej określony stan umysłu. Linia horyzontalna przedstawia pewną ciągłość; pozbawiona początku i końca jest wycinkiem całości, fragmentem ruchu jakiegoś zjawiska. "Konstelacje" to opowieści o języku i prywatna refleksja nad trudnym niekiedy do zrozumienia wyrażeniem, iż "pierwsze było słowo". W skład ekspozycji wchodzą także dwa obiekty jutowe oraz zestaw sitodruków. Cytując Houellebecqua zadaję pytanie o istnienie indywidualnej platformy, tytułowej wyspy, skorupki orzecha, w której pan Maluśkiewicz dryfował po wielkich wodach.


Studio BWA Wrocław, 10 - 19 lipca 2013
I bathed for a long time under the sun and the starlight, and I felt nothing other than a slightly obscure and nutritive sensation. Happiness was not a possible horizon. The world had betrayed. My body belonged to me for only a brief lapse of time; I would never reach the goal I had been set. The future was empty; it was the mountain. My dreams were populated with emotional presences. I was, I was no longer. Life was real.

                                                                                                                        M. Houellebecq, "The Possibility of an Island"

"The Possibility of an Island" cointains two cycles of paintings: "The Way" and "Communications (Constellations)". "The Way" do not show any concrete journey; it represents a definite state of brain. The horizontal line expresses the Continuity."The Way" without the beginning as well as the end is a part of Entirety, a piece of movement of any occurrence. "Constellations" is a story about the language, different types of communication and it is also a private reflection on a common expression that the first was the word, which is often hard to understand. The project contains also two jute objects and serie of printscreens.Studio BWA Wroclaw, 10th - 19th of July 2013